Darbo su vaiku ir šeima modelis


Vaiko ir šeimos situacijos analizė, pagalbos planavimas ir individualaus plano sudarymas

Intensyvi pagalba

 

darbas su 7–10 m. vaikais ir 11–16 m. paaugliais:

 • individualios psichologo konsultacijos,
 • individualios psichologinės konsultacijos su žirgais,
 • individualios soc. darbuotojo konsultacijos,
 • individualus bendravimas su „vyresniu draugu“,
 • pamokų ruoša,
 • socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai,
 • ugdomieji užsiėmimai,
 • šventės, ekskursijos, išvykos, savaitgaliai, stovyklos,
 • higienos, švaros ir tvarkymosi įgūdžių ugdymas,
 • maitinimas,
 • materialinė parama

darbas su šeimomis:

 • psichologo konsultacijos,
 • soc. darbuotojo konsultacijos,
 • tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimai tėvams,
 • šventės,
 • materialinė parama

Integracija

 

darbas su 17–18 m. paaugliais:

 

 • individualios soc. darbuotojo  konsultacijos,
 • individualus mokymasis,
 • socialinės akcijos, savanorystė,
 • šventės, išvykos,
 • materialinė parama

darbas su šeimomis

Atvejo aptarimai
(bendradarbiaujant su atvejo vadybininkais, seniūnijų soc. darbuotojais, mokyklų pedagogais ir kt.)