Projektai


Šiuo metu vykdomi projektai.

Projektas „Vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties angelas“ (VDC1-168, A291-50/20)

Siekiama vaiko ir jo šeimos socialinės gerovės išsaugojant šeimą, kaip svarbiausią instituciją vaiko augimui ir vystymuisi: visapusiškai patenkinami vaiko poreikiai, ugdoma vaiko asmenybė, gebanti kurti savarankišką, visavertį ir prasmingą gyvenimą, padedama vaikui ir jo šeimos nariams integruotis socialinėje aplinkoje.

Projekto pradžia: 2020-03-07

Projekto pabaiga: 2020-12-31

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

SADM logo_herbas_2(1)

Projekto pradžia: 2020-01-30

Projekto pabaiga: 2020-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės

VILNIUS_RED_RGB

Projektas „Pakopa po pakopos – socialinių-emocinių gebėjimų ugdymas elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams“  (A291-944/20)

Teikiama pagalba vaikams, turintiems elgesio ir emocinių sutrikimų: vaikams įgyjant žinių, nuostatų, įgūdžių ir kompetencijų, būtinų psichinės sveikatos stiprinimui ir išsaugojimui, t. y. gebėti suvokti ir valdyti emocijas, išsikelti pozityvius tikslus ir jų siekti, rūpintis kitais, kurti ir palaikyti pozityvius santykius su kitais, tinkamai valdyti bendravimo ir asmeninių santykių situacijas, atsakingai priimti sprendimus; tėvams ugdant jų tėvystės įgūdžius; pagalbos specialistams (darbuotojams ir savanoriams) stiprinant profesines kompetencijas.

Projekto pradžia: 2020-06-09

Projekto pabaiga: 2020-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės

VILNIUS_RED_RGB

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ (08.4.1-ESFA-V-416)

Oganizuojamos ir kompleksiškai teikiamos paslaugos Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Projekto pradžia: 2017-03-13

Projekto pabaiga: 2021-03-13

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

image description