Projektai


Šiuo metu vykdomi projektai.

AKREDITUOTA VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA nuo 2021-01-01.

Tikslas – teikti vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas.

Teikiamų paslaugų sąrašas:

 • Informavimas
 • Konsultavimas
 • Tarpininkavimas
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kt.)
 • Pagalba ruošiant pamokas
 • Maitinimo organizavimas
 • Laisvalaikio organizavimas
 • Psichologinės pagalbos organizavimas, kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius
 • Sociokultūrinės, edukacinės paslaugos
 • Psichosocialinė pagalba, psichologo paslaugos, pilietiškumo ugdymas
 • Darbas su vaiko aplinka
 • Bendruomenės įtraukimas į centro veiklą
 • Centrą lankančių vaikų įtraukimas į bendruomenės veiklą
 • Profesinė orientacija
 • Teisinė pagalba (tikslingas nukreipimas).

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės

VILNIUS_RED_RGB

Projektas „Pakopa po pakopos – socialinių emocinių gebėjimų ugdymas elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams“  (A291-1545/23)

Teikiama pagalba vaikams, turintiems elgesio ir emocinių sutrikimų: vaikams įgyjant žinių, nuostatų, įgūdžių ir kompetencijų, būtinų psichinės sveikatos stiprinimui ir išsaugojimui, t. y. gebėti suvokti ir valdyti emocijas, išsikelti pozityvius tikslus ir jų siekti, rūpintis kitais, kurti ir palaikyti pozityvius santykius su kitais, tinkamai valdyti bendravimo ir asmeninių santykių situacijas, atsakingai priimti sprendimus; tėvams ugdant jų tėvystės įgūdžius; pagalbos specialistams (darbuotojams ir savanoriams) stiprinant profesines kompetencijas.

Projekto pradžia: 2023-03-29

Projekto pabaiga: 2023-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės

VILNIUS_RED_RGB