Veiklos principai


Vaikams ir jų šeimoms teikiame įvairiapusę pagalbą: dvasinę, psichologinę, socialinę ir materialinę, siekiame atskleisti ir ugdyti krikščioniškas vertybes ir skatinti pasirinkti šiomis vertybėmis pagrįstus gyvenimo pasiūlymus.

Vadovaujamės kompleksinės pagalbos principu, t. y. siekiame visapusiškai patenkinti vaikų poreikius (fiziologinius, poreikį sulaukti dėmesio, būti priimtu tokiu, kokiu yra, poreikį būti pilnaverčiu grupės nariu, pagalbos mokantis poreikį, poreikį vietos, kurioje būtų išklausyti, galėtų pasireikšti, žaisti arba rasti ramybę, poreikį būti pripažintam ir kt.), ugdyti gyvenimo įgūdžius ir padėti integruotis visuomenėje, išsaugoti šeimos instituciją.

Remiamės sisteminiu ekologiniu modeliu – problemos šeimoje suprantamos ne kaip atskirų narių, bet kaip visos šeimos (pagalba teikiama visai šeimai), o šeima suvokiama kaip sistema, susijusi su kitomis sistemomis, todėl nustatomi šių sistemų ryšiai (šeimos ir mokyklos, poliklinikos ir kt.).

image

 

image