Darbuotojai


Anžela Čikiliova

Anžela Čikiliova

Dienos centro vadovė

Trys svarbiausi dalykai: žmonės – bendravimas su jais mane ugdo ir keičia, Dievas – tikiu Jo gerumu ir gailestingumu, Jis mane moko mylėti… ir laisvė – gyvenimas laisvoje šalyje, laisvė rinktis ir spręsti, laisvė tikėti.

Darbas vaikų dienos centre mane moko džiaugtis smulkmenomis. Matydama begalę sudėtingų ar net skaudžių situacijų, kartu matau ir vaikų šypsenas, jų sugebėjimą įžvelgti džiugius dalykus. Tikiu, kad galiu palikti gėrio žymę savo darbe kiekvieno sutikto žmogaus gyvenime.

anzela@viltiesangelas.lt

Justyna Sivinskė

Justyna Sivinskė

Socialinė darbuotoja

Mylėk, dirbk, tikėk. Mylėk, būk mylimas, dalykis ir dovanok meilę. Tikėk tuo, ką darai.

Kiekvieno mūsų kelias yra ypatingas: vingiuotas, su įkalnėmis ir nuokalnėmis, platesnis ar siauresnis, su akmenukais ar dideliais akmenimis. Kiekvienas savo kelią, kad jis būtų platus, šviesus ir lygus, skirtingai tvarkome. Vieniems reikia paduoti kastuvą, o kitam ir buldozerio neužtenka. Visi mes esame skirtingi, mūsų keliai skirtingi, mūsų greičiai skirtingi, bet šalia mūsų skirtingų visada yra JIS, JAM nėra per sunkaus akmens, per gilios duobės ar per aukštos viršūnės… JIS – ramstis, viltis, meilė ir tiesa, o aš noriu būti JO kastuvu, įrankiu, padedančiu tiems, kuriuos sutinku „Vilties angele“.

justyna@viltiesangelas.lt

Artūras Karpavičius

Artūras Karpavičius

Socialinis darbuotojas

Svarbiausia gyvenime vertybė – laisvė. Ji – didžiausia Dievo dovana.

Man labai svarbu, kad vaikai išmoktų nugalėti. Nugalėti savo baimes, nepasitikėjimą savimi ir kitu, nerimą, melą. Esu tikras, kad kiekvienas vaikas moka natūraliai džiaugtis gyvenimu, nepaisant gyvenimo aplinkybių. Man svarbu, kad to džiaugsmo jis neprarastų.

arturas.karpavicius@viltiesangelas.lt

Jolita Šmigelskaitė

Jolita Šmigelskaitė

Dienos centro vadovė

(šiuo metu išėjo vaiko priežiūros atostogų)

Šie vaikai mane moko patikėti jų svajonėmis, būti atsargią su jų sužeidimais ir su viltimi, jog viskas išeina į gera tikintiems Dievą, išgyventi visas patirtis, nepatogumus ir iššūkius…
Mokausi priimti ir pamilti Žmogų su visa jo istorija, ir džiaugiuosi, jog jis leidžia šį laikotarpį keliauti šalia. Carite aš mokausi – būti artimu… Mokausi.
Man gera būti dosnumo bendruomenės dalimi.

jolita.smigelskaite@viltiesangelas.lt

Karolina Majeraitė

Karolina Majeraitė

Socialinė darbuotoja

(šiuo metu išėjo vaiko priežiūros atostogų)

Yra trys veiksmažodžiai, atspindintys svarbiausias mano gyvenimo kryptis, kuriomis aš judu: mylėti, kurti ir tikėti.

Darbas šiame vaikų dienos centre yra mano profesinių žinių, asmeninių gebėjimų bei patirties pritaikymo vieta, kurioje kiekvienas susitikimas su žmogumi ypatingas.