Metodai


Dirbdami su vaiku ir šeima, taikome šiuos metodus:

  • individualaus darbo,
  • grupinio darbo,
  • darbo artimiausioje aplinkoje.

Individualus darbas

Dirbant individualiai su vaiku ir sukuriant šiltą, pastovų santykį bent iš dalies kompensuojama prieraišumo, pasitikėjimo, absoliutaus suaugusiojo dėmesio poreikiai, kurie nėra patenkinami šeimoje, ir taip ugdoma vaiko asmenybė. Vaikas gauna kokybiškai intensyvų santykį, kurio metu remiamasi stipriųjų pusių perspektyva, įgalinančia vaiką saviaktualizacijai. Dirbant šiuo metodu, užmezgamas artimas gydantis santykis, kuris padeda ugdyti vaiko asmenybę, teikia vaikui jo paties teigiamą atspindį, modeliuoja pozityvų bendravimo modelį, ir kartu išgyvenama vaiko kasdienybė „čia ir dabar“ santykyje.

Dirbant individualiai su mama ar tėčiu, stiprinamos jų asmenybės, sprendžiamos esamos problemos, įgalinama pasinaudoti turimomis stiprybėmis.

Grupinis darbas

Grupinis procesas sudaro sąlygas reikšmingiems teigiamiems pokyčiams, ugdo vaikų ir tėvų socialinius įgūdžius, padeda formuoti vaikų identitetą, modeliuoja situacijas, kuriose vaikai ir tėvai gali išbandyti tinkamo elgesio modelius.

Darbas artimiausioje aplinkoje

Šis metodas leidžia stebėti vaiko ir šeimos narių santykius, sudaro galimybę užduoti vaikams ir šeimos nariams klausimus dėl jų elgesio. Bendra veikla, pastebėjimai ir pokalbis apie tai, kas vyksta „čia ir dabar“, padeda pačiam žmogui pamatyti ir įvertinti savo veiksmus. Per bendrą veiklą šeimos nariai mokosi bendradarbiauti šeimoje, patiria bendrus įspūdžius, emocijas ir mokosi jomis dalintis.

Šie metodai papildo vienas kitą ir padeda siekti skirtingų uždavinių, todėl juos deriname. Pavyzdžiui, individualus darbas padeda vaikui ateiti į grupę ir į ją integruotis, moko būti grupės nariu, yra alternatyva grupiniam darbui, kai vaikas išgyvena krizę, ir erdvė, kur vaikas gali saugiai reflektuoti savo buvimo grupėje jauseną. Grupinis darbas suteikia reikšmingos informacijos apie vaiko problemas, kurias galima spręsti individualiai bendraujant su vaiku.

image
image
image