Malda


Esame patyrę, kad net patys gražiausi mūsų ketinimai padėti vieni kitiems gali būti bevaisiai arba sunkiai įgyvendinami, jeigu remiamės tik savo pačių ribotomis pastangomis.

Visi kartu su vaikais, paaugliais, tėvais ir savanoriais meldžiamės ir tikime, kad tokiu būdu esame Dievo bendradarbiai.

Mūsų malda už vaikus ir šeimas

Sveika, Marija –

Už vaiką, praveriantį palėpės duris,

Už vaiką, tingintį ruošti pamokas,

Už vaiką, trykštantį noru žaisti,

Už vaiką, meiliai prisiglaudžiantį ir liejantį ašaras.            

Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi!

Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo sūnus – Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus, nusidėjėliu,

dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

Už mamą, bestoviniuojančią laiptinėje,

Už pokalbį, pilną nevilties,

Už vaiką, verkiantį namuose,

Už vaiką, neturintį namų.

Sveika, Marija…

Dievo Gailestingumo vainikėlio maldos grupė

Vaikų dienos centro „Vilties angelas“ darbuotojų, savanorių ir bičiulių grupė įsipareigojo melstis už dienos centrą lankančius vaikus, jų šeimas, jiems talkinančius darbuotojus ir savanorius.

Kiekvienas iš jų įsipareigoja kartą per savaitę (tą pačią savaitės dieną) sukalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį sutartomis intencijomis. Dažniausiai įsipareigojimas trunka vienus metus, o vėliau gali būti atnaujinamas.

Keletą kartų per metus maldos bičiulių grupė susitinka gyvai – kartu pasimelsti, pasikalbėti apie dienos centro ir savo džiaugsmus bei rūpesčius, pasidalinti maldoje iškylančiais sunkumais, padrąsinti ir sustiprinti vieni kitus.

Jeigu norėtumėte įsijungti į šią maldos tarnystę, kviečiame rašyti el. pašto adresu viltiesangelas@vilnius.caritas.lt. Laiške nurodykite savaitės dieną, kurią įsipareigotumėte melstis, ir savo el. p. adresą, kuriuo norėtumėte gauti maldos intencijų atnaujinimus bei kitą susijusią informaciją.

Dievo Gailestingumo vainikėlis gali būti kalbamas varstant mums įprasto rožinio karoliukus.

Pradžioje kalbame „Tėve mūsų”, „Sveika, Marija”, „Tikiu Dievą Tėvą”.

Toliau ties didesniais karoliukais meldžiame:

Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.

Ties mažesniais karoliukais kalbame:

Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui.

Pabaigoje:

Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. (3 kartus.)

image
image
image
image
image