Traumas patyrusiems vaikams yra VILTIS!.. TBRI® veikia!


Dažnai galvojame, jog yra beviltiškų vaikų. Jų elgesys nepataisomas. Mes, suaugę, prieš juos jaučiamės bejėgiai ir nesuprantam, kodėl tas mažas berniukas nuolatos mušasi, rėkia ir plėšo sąsiuvinius, kodėl ta maža mergaitė keikiasi, spjaudosi ir lenda po stalu.

_DSC0602

Šių metų pavasarį dienos centre buvo pradėtas diegti TBRI (Trust Based Relational Intervention – Pasitikėjimu grįsta santykių intervencija) metodas. Tai holistinis, mokslo įrodymais, prieraišumo teorija ir traumų psichologija pagrįstas metodas, sukurtas atliepti kompleksinius pažeidžiamų vaikų poreikius.

Šį metodą sukūrė Dr. Karyn Purvis ir Dr. David Cross, Karyn Purvis Vaiko Raidos Institute, TCU universitete, JAV. TBRI remiasi įgalinimo principais, padedančiais vaiko fiziologiniams poreikiams per ryšio užmezgimo principus, kurie įgalina vaiko prieraišumo poreikius, ir per probleminio elgesio korekcijos principus, padedančius koreguoti iš baimės kylantį  netinkamą vaiko elgesį.

TBRI remiasi daugybe per eilę metų atliktų mokslinių tyrimų prieraišumo, traumos ir neuromokslų sričių duomenimis, tačiau praktiškai ši intervencija buvo ištobulinta tiesioginio darbo metu su vaikais, patyrusiais traumą.

Fiziologiniai, smegenų funkcijos, elgesio ir įsitikinimų apie save bei pasaulį pokyčiai yra dažnai stebimi tarp pažeidžiamų vaikų (vaikų, gyvenančių rizikingoje aplinkoje). Dėl šios priežasties įprasti auklėjimo būdai šiems vaikams ne visada yra tinkami. Jais besirūpinantys suaugusieji turi mokėti atliepti ypatingus šių vaikų poreikius ir gebėti žvelgti į vaiką, kaip į visumą.

Vaikų dienos centre TBRI metodo mokymai vyko keliais etapais: darbuotojai dalyvavo tęstiniuose mokymuose po kelias valandas, kelis kartus per mėnesį, savanoriams buvo organizuoti dviejų dienų mokymai. Mokymus vedė TBRI praktikuojanti specialistė, vaikų ir paauglių psichiatrė Monika Misevičė. Ateityje esame numatę atvejo aptarimus ir refleksijas, kaip sekasi šį metodą taikyti kasdienybėje.

Mokymuose ne tik girdėjome teorinius dalykus, bet galėjome ir praktiškai daug patirti. Viena iš praktinių užduočių yra su didelėmis, storomis pirštinėmis sudėti makaronus iš vienos lėkštės į kitą ir juos suskaičiuoti ir dar, tuo pat metu klausytis ir suprasti anglišką tekstą. Tokiu būdu galėjome geriau suprasti, kaip kartais jaučiasi mūsų vaikai.

Mokėmės, kaip „pagauti“ vaiko žvilgsnį, per juoką spręsti iškylančius konfliktus, o kartais vaikui tiesiog pasiūlyti stiklinę vandens…

Savanorė Gabrielė dalinasi savo mintimis po mokymų savaitgalio

„Bus sunku, tačiau Dievas bus kartu,“– tai vieni iš įsimintų žodžių, kurie nuskambėjo vykusiuose dienos centro darbuotojų bei savanorių mokymuose Aukštadvaryje. Ir iš tikrųjų, atrodo, jog tąkart susirinkome ten kaip į vieną iš pirmųjų dar ilgo ir prasmingo kelio stotelių, į tą mokyklinį suolą, iš kur pasisėmę žinių nešimės jas dalyti ir taikyti toliau kitiems, būtent to reikalingiems vaikams…  Bendras laikas kartu praėjo taip greitai. Tą savaitgalį turėjome galimybę ne tik aktyvių žaidimų metu pabėgti nuo to, ką palikome ten, iš kur atvykome, – darbus, mokslus, kasdienius rūpesčius – ne tik pažinti vienas kitą, kas buvo tikra Dievo dovana, bet ir, svarbiausia, artimiau susipažinti su TBRI metodu, prisiliesti prie jo, suprasti ir įdiegti jį į savo širdis. Visa tai praturtino kiekvieną iš dalyvavusių individualiai bei kaip vieną didelę šeimą kartu. Dar ilgai po to kiekvienas gatvėje sutiktas žmogus priminė savaitgalį matytus darbuotojus bei savanorius, ir dar iki šiol mintyse tebeskamba ten girdėti žodžiai ir juokas, jau kiek kitaip po tų dienų į viską žvelgs mūsų akys, kiek kitaip prabils širdys ir darbuosis rankos…

Ir už visa tai nuoširdžiai dėkoju kiekvienam dienos centro darbuotojui ir savanoriui, mokymus vedusiai TBRI metodo praktikei psichiatrei Monikai. Ačiū vienai iš TBRI metodo bendrakūrėjų dr. Karyn Purvis – įkvepiančiam pavyzdžiui ir kelrodei žvaigždei tame bendrame visų mūsų kelyje vaikų gėrio link. Telaimina tolesnius mūsų žingsnius bei veiksmus šioje kelionėje Dievas, kad savo darbais ir gyvenimu vaikams kaskart nepaliaujamai sakytumėm: „Tu man brangus, vertingas ir mylimas“(Iz, 43, 4a).

_DSC0597

72958170_732398410610699_6656906379145510912_n

_DSC0643

MokVILNIUS_WHITE_RGBymai yra projekto „Pakopa po pakopos – socialinių-emocinių gebėjimų ugdymas elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams“ (A291-289/19) dalis, finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.